Shuhari is een traditioneel Japans concept om een vaardigheid  te leren. Het is een manier waarop de 17e eeuwse zwaardvechter Harigaya Sekiun beschrijft welke stadia een beoefenaar van een vechtkunst doorloopt. Voorbeelden waarin het shuhari concept nog meer wordt gebruikt behalve de vechtkunsten zijn:  Go(spel) en de oude ambachten.

Shuhari-weerbaarheidstrainingen gebruikt dit concept als visie om je  weerbaarder te maken en welke stappen moeten worden doorlopen. De volgende drie stadia komen ook overeen met drie belangrijke concepten van Rots en Water. Bij Rots en Water gaat het om lichaamsbeheersing, emotionele beheersing en zelfbeheersing. Naast Rots en Water gebruikt Shuhari weerbaarheidstrainingen ook principes uit het Aikido. Hieronder zullen de concepten van Shu, Ha en Ri uitgelegd worden binnen de kaders van Rots en Water en Aikido.

SHUshuhari-shu

Shu: Traditioneel wordt Shu voorgesteld als het kuiken in een ei. Het ei is de basis of vorm die geleerd moet worden. Bij Rots en water spreken we hier van  het ontwikkelen van het lichaamsbewustzijn. In dit stadium staat bij Aikido het aanleren van de basistechnieken centraal de manier waarop getraind wordt noemt men kihon, of statisch.

HAshuhari-ha

 

Ha: Dit stadium wordt gesymboliseerd door een kuiken wat uit het ei breekt. De basistechnieken worden beheerst en toegepast in de juiste situaties. Dit is het emotionele bewustzijn van Rots en Water. Door het beheersen van de basistechtnieken is de student zich meer bewust van zijn emoties, wat die met hem of haar zelf doen en begrijpt dat anderen deze emoties zelf ook hebben. Bij Aikido worden de basistechnieken voldoende beheerst zodat de aikidoka deze technieken kan toepassen zonder na te denken en in de juiste situaties.  De technieken beginnen ook meer te vloeien en de manier waarop getraind wordt naast kihon is yawarakai.

RIshuhari-ri

Ri: In dit stadium is het kuiken volwassen geworden. Het is vrij , vliegt weg en de schaal blijft achter. Hier laat de student de vorm los/achter gesymboliseerd door de schaal van het ei. Zij heeft zoveel vooruitgang geboekt door training dat vorm en techniek(en) verdwijnen. Bij Rots en Water spreekt men hier van zelfbewustzijn……De leerling heeft  zich ontwikkeld tot meester. In dit stadium spreekt men van ki-no-nagare. Hier leidt men de intentie van de tegenstander. Technieken zijn meer dan alleen lichamelijke technieken. Doordat vorm en techniek worden losgelaten spreekt men hier ook van Takemusu Aiki. Hier onstaan  technieken in het moment die door de meester als openingen/gelegenheden worden gevoeld.